Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą określonych funkcjonalności serwisu 2kc.pl. Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

Korzystając z serwisu 2kc.pl może Pani/ Pan przekazać nam swoje dane osobowe gdzie będziemy prezentować aktualną ofertę sprzedażową. W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Przedstawiamy stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa, w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności, przed skorzystaniem z usług witryny 2kc.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczyć dostęp do strony osobom niepowołanych. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet, nie jest w pełni bezpieczny, czy wolny od zaistnienia błędów. Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. z siedzibą w Mielcu zapewniają użytkowników swego serwisu internetowego, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

 1. dlaczego zbieramy dane osobowe,
 1. jak je wykorzystamy,
 1. jaki jest okres retencji danych,
 1. kto jeszcze będzie miał do nich dostęp,
 1. jak można się z nami skontaktować,
 1. jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.

Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Zakładowi Farmaceutycznemu COLFARM S.A. z siedzibą w Mielcu dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania.

2. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. siedzibą w Mielcu.

3. DLACZEGO PROSIMY O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli wykonać zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie w ramach naszego Serwisu, poprosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil klienta, przesyłać i zapisywać obrazy oraz zapisywać historię przeglądania i preferencje, uzyskując do nich dostęp z każdego urządzenia;
 2. Będziemy prosić o informacje lub zbierać je, kiedy skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług wsparcia klienta, w tym rozmów telefonicznych, komunikatorów internetowych i rozmów wideo;
 3. Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych, pliki cookies. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać w sposób opisany w regulaminie serwisu www lub poprzez wysłanie e-mail na adres colfarm@colfarm.pl  Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Na mocy obowiązujących przepisów prawa, musimy także podać „podstawę prawną przetwarzania”, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu realizacji zawarcia umowy, wykonania umowy.  Dane mogą być także przetwarzane celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy; Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).
Kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi między innymi poprzez formularz produkcji kontraktowej lub formularz kontaktowy wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty lub zapisu na biuletyn. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres zamieszkania;
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.
Informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach np. wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na pytania; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.
Zapis do newslettera, Wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów; wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer). W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne; Zgody typu consent mode v2 będziemy uzyskiwać przy pomocy narzędzia Cookiebot; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z motywem 47 RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.
Przegląd Państwa poprzednich zakupów i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.
Rekrutacja poprzez wysyłanie CV; Art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby które dane dotyczą.
Umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług cyfrowych do Państwa potrzeb.
Automatyzacja marketingu o prowadzone różnego rodzaju działania na stronie www przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania bazującego na algorytmach i sztucznej inteligencji. Celem automatyzacji jest zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii marketingowych. Dzięki matematycznym procesom zachodzącym w trybie natychmiastowym, automatyzacja jest w stanie pomóc w obsłudze kampanii reklamowych prowadzonych na bardzo dużą skalę, a także lepiej wykorzystać potencjał nawet tych najmniejszych. Systemy do automatyzacji marketingu gromadzą dane na temat użytkowników takie jak: zainteresowania konsumentów, czynniki demograficzne czy rodzaje czynności podejmowanych na danej stronie internetowej. Na podstawie tych danych i analiz oprogramowanie do automatyzacji marketingu identyfikuje potencjalnych klientów, a następnie kieruje do nich odpowiedni, spersonalizowany przekaz marketingowy. Systemy do automatyzacji marketingu często będą same decydować kiedy, do kogo i jaką reklamę skierować. Monitoring jakościowy strony www poprzez Microsoft Clarity oraz przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.
Reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 7 ust.3 RODO); Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).
Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Obowiązek prawny np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

5. OKRES RETENCJI, CZYLI JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
 2. W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 3. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, dostawy towaru), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi;
 4. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń  (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu  przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat;
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu  (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie;
 6. Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach administratora będą przetwarzane do momentu istnienia takich celów np. świadczenia usług strony WWW w  jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01; kancelaria@uodo.gov.pl

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email:   colfarm@colfarm.pl  

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pan/Pani tą osobą, za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

7. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do przedstawienia oferty, skontaktowania się z użytkownikiem, a także w konsekwencji do zawarcia umowy, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z nich. 

8. Z KIM DZIELIMY SIĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI?

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim,   w tym w następujących okolicznościach:

 1. Korzystamy z pracy stron trzecich (działających w charakterze podwykonawców), które wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewnie działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych. Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysyłania poczty tradycyjnej, wysłania wiadomości SMS i poczty elektronicznej, utrzymania i uaktualniania naszych baz danych zawierających informacje o klientach (co obejmuje usuwanie powtarzających się lub niewłaściwych danych), analizowania danych, aby ułatwić nam opracowywanie, świadczenie i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności kartą, prowadzenia badań, świadczenia usług na rzecz klienta i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy wykorzystywać informacje, które otrzymujemy od stron trzecich, aby uzupełnić, poprawić i wzbogacić nasze bazy danych zawierające informacje o klientach w takich celach jak sprawdzanie wiarygodności kredytowej i zapobieganie oszustwom;
 2. Będziemy zmuszeni udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym,         w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. Przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas;
 4. Jeśli będziemy sprzedawać lub nabywać jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić przechowywane przez nas dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu zainteresowanemu taką firmą lub aktywami. Jeżeli nasza spółka lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią (lub zostaną objęte reorganizacją wewnątrz naszej grupy korporacyjnej), przechowywane przez nas dane osobowe wejdą w skład przekazywanych aktywów;
 5. Przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami (lub jedną lub większą liczbą naszych spółek zależnych) lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich;
 6. Możemy również zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony lub aplikacje. Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takiej strony trzeciej.

Proszę mieć na uwadze, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności moralnej ani prawnej za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych). 

9. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

W przypadku współpracy z partnerami Administratora lub dostawcami będącymi podmiotami zewnętrznymi – siedziby takich zewnętrznych podmiotów mogą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG może różnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie. Dane do naszych partnerów poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych (np. gdy przekazanie następuje w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analytics, Get Response).

Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Odbiorcy danych mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty).

10. PLIKI COOKIES

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. z siedzibą w Mielcu wykorzystują pliki cookie w celu obsługi stron internetowych, dostarczania usług użytkownikom, wyświetlania spersonalizowanych treści czy też realizacji naszych celów biznesowych. Poniżej zamieszczamy więcej informacji o tym, z jakich plików korzystamy. Do Ciebie użytkowniku należy decyzja, czy zaakceptujesz wszystkie, odrzucisz wszystkie poza niezbędnymi, czy dokonasz indywidualnego wyboru.

W dowolnym momencie możesz zmienić zdanie i zmodyfikować swój wybór poprzez przycisk w lewym dolnym rogu. Zgoda na pliki cookies jest dobrowolna i można ją wycofać lub zmodyfikować w dowolnym momencie.

Pliki cookies:

 1. Niezbędne (włączone)

Niezbędne ciasteczka służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, właściwej obsługi naszych użytkowników, przez którą rozumiemy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa czy prawidłowe dostarczenie i dostosowanie usługi. Nie umożliwiają one identyfikacji konkretnego użytkownika. Niezbędne pliki cookie pozwalają nam również zrealizować podstawowe cele administratora do których należy np. zapewnienie prawidłowej i niezakłóconej komunikacji, zagwarantowanie obsługi na najwyższym poziomie, dostosowanie treści odpowiadającej użytkownikom oraz ich ochrona przed oszustwami. Pliki te pozwalają korzystać naszym użytkownikom z wybranych usług. Z racji tego, że są to pliki niezbędne, nie można ich wyłączyć.

 1. Kierunkowe i reklamowe (do wyboru)

Te pliki pozwalają nam dopasować naszą ofertę do potrzeb naszych użytkowników. Cookie kierunkowe pokazują nam w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych dzięki czemu możemy dostosować reklamę i tym samym usługę lub produkt, który będzie zgodny z oczekiwaniami użytkownika. Na podstawie cookie reklamowych budowany jest profil zainteresowań użytkownika i dopasowywane są reklamy tak, aby nie otrzymywał on treści, które go nie interesują. Pliki te nie są bezpośrednim nośnikiem danych osobowych, a identyfikują wyłącznie przeglądarkę urządzenia. Cookie reklamowe i kierunkowe umożliwiają dostarczenie interesujących użytkownika reklam, zgodnych z jego zainteresowaniami.

 1. Media społecznościowe (do wyboru)

Pliki cookie należące do mediów społecznościowych umożliwiają udostępnianie treści naszej strony internetowej w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn czy TikTok. Są one plikami łączącymi naszą stronę z popularnymi serwisami. Kontrolę nad tymi plikami sprawują wymienione platformy. Dzięki tym plikom mamy możliwość powiązania kont użytkowników z treściami na naszej stronie, czyli uwierzytelniania użytkownika. Właśnie te pliki zapewniają możliwość dodawania komentarzy czy umożliwiają dostarczenie reklamy w mediach społecznościowych.

 1. Analityczne i wydajnościowe (do wyboru)

Pliki analityczne i wydajnościowe służą do poprawy wydajności naszej strony internetowej i służą wyłącznie naszym wewnętrznym celom. Są to dane anonimowe i niepozwalające na identyfikację konkretnego użytkownika. Ich głównym zadaniem jest pokazanie nam co jest najbardziej i najmniej popularne, jak wygląda ruch na naszych stronach. Dzięki tym plikom możemy udoskonalić naszą ofertę i ulepszyć świadczone usługi, dostosować wyniki do potrzeb użytkownika. Te anonimowe statystyki mogą być udostępniane na potrzeby prowadzonej komunikacji zewnętrznej. Wydajnościowe pliki cookie pozwalają nam również zweryfikować czego poszukują nasi użytkownicy, co pozwala nam ulepszyć wyniki naszej strony. 

11. LOGI SERWERA

Niektóre zdarzenia wywoływane przez osoby korzystające ze Strony Internetowej i informacje o nich są zapisywane w formie logowania na serwerze. Zapisane w ten sposób dane służą wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Strony internetowej, zapewnienia jej prawidłowej obsługi i nieprzerwanego działania jej poszczególnych funkcjonalności.

Jako logi serwera mogą zostać zapisane następujące informacje:

 1. marka i model urządzenia na którym otwierana jest strona,
 2. identyfikator sprzętowy,
 3. rodzaj i wersja systemu operacyjnego,
 4. data i godzina logowania,
 5. nazwa i wersja przeglądarki,
 6. adres IP urządzenia.

W formie logowań mogą być zapisywane również logi poszczególnych działań użytkowników. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach przeznaczonych do obsługi poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej. 

12. INNE NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

W przypadku niektórych funkcji w naszej Stronie Internetowej korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Odpowiednie usługi są przeważnie funkcjami opcjonalnymi, które muszą być przez Państwa wyraźnie wybrane lub wykorzystywane (usługi Google Maps).

Z odpowiednimi dostawcami zawarliśmy porozumienia umowne o świadczenie lub integrację ich usług i w ramach naszych możliwości dokładamy starań, aby również dostawcy zewnętrzni w sposób przejrzysty informowali o zakresie przetwarzania danych osobowych i przestrzegali przepisów prawa o ochronie danych.

USŁUGI:

 • Mapy Google

W ramach naszej Strony Internetowej wykorzystujemy usługę Map Google udostępnianą w związku z niektórymi funkcjonalnościami Strony Internetowej (przekierowanie do lokalizacji inwestycji Administratora). Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi równocześnie prawną podstawę korzystania z Map Google. Usługa ta dostarczana jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google”).

W celu korzystania z usługi Map Google konieczne może być przechowywanie Twojego adresu IP. Informacja ta, co do zasady, będzie przekazywana na serwery Google w USA, gdzie będzie następnie przechowywana. Administrator Strony Internetowej nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

 • Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników ze Stroną Internetową. Pliki cookie są wykorzystywane w przypadku tej usługi do celów analitycznych i statystycznych Administratora (informacje o aktywności Użytkowników i sposobie korzystania ze Strony Internetowej).

Co istotne – Google Analytics obsługuje też opcjonalny dodatek do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

W niektórych przypadkach dane zbierane z wykorzystaniem w/w narzędzia mogą stanowić dane osobowe, czyli np. informacje takie jak: pseudonimowe identyfikatory plików cookie, pseudonimowe identyfikatory wyświetlania reklam, adresy IP, inne pseudonimowe identyfikatory użytkownika. Google Analytics gromadzi adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz informować właścicieli witryn, z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy („geolokalizacja według IP”).

Poprzez narzędzie Google Analytics 4 będziemy prowadzić monitoring naszej strony.

Podstawą prawną do stosowania wskazanej usługi wobec Państwa jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji o usłudze dostępnych jest pod adresem internetowym: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics

 • Google API

Konwersje rozszerzone to funkcja, która zwiększa dokładność pomiaru konwersji i umożliwia bardziej precyzyjne ustalanie stawek. Uzupełnia ona dotychczasowe tagi konwersji, wysyłając do Google Twoje własne dane o konwersjach z Twojej witryny w postaci zaszyfrowanej, w sposób zapewniający ochronę prywatności. Przed wysłaniem do Google Twoich własnych danych klientów funkcja ta korzysta z bezpiecznego algorytmu szyfrowania

 • GET RESPONSE

GetResponse jest platformą do automatyzacji marketingu. Dzięki systemowi tworzymy wartościową listę marketingową z potencjalnymi klientami, partnerami i kupującymi. Nawiązujemy nimi relacje oraz budujemy responsywną i dochodową bazę klientów.

Więcej na temat tego narzędzia znajdziemy w Polityce Prywatności: GetResponse Privacy Policy

 • FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel to wycinek kodu, który zamieszczamy na naszej  stronie internetowej. Po jego wdrożeniu uzyskujemy dostęp do zaawansowanych i skutecznych narzędzi, które monitorują określone zachowania i zbierają dane, a także je analizują. Piksel Facebooka nie tylko optymalizuje koszty kampanii, ale również usprawnia zarządzanie i pozwala uzyskać takie wartości z reklam, jakie założyliśmy na etapie opracowywania strategii.

Wskazane narzędzie to  wysoka konwersja, czyli realizacja zaplanowanego celu, do którego dotychczas nie udawało się dojść w stopniu zadowalającym. To usprawnienie procesów i lepsze poznanie naszej grupy docelowej. Dzięki pikselowi dowiadujemy się, które z podstron na naszej witrynie sprzedają na Facebooku – konwersją lub niejako zdarzeniem określonym w takiej kampanii może być zakup, zapis do newslettera czy przejście do okresu próbnego.

13. OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zakład Farmaceutyczny COLFARM S.A. siedzibą w Mielcu traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji na stronie www oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko występuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak sieć ogólnodostępna np. kawiarenka internetowa.

14. AKTUALIZACJE

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2024.34 z późn.zm). O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Użytkownik zostanie poinformowany przez publikację nowego tekstu Polityki na Stronie Internetowej oraz wyświetlenie komunikatu przy wejściu na Stronę Internetową. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 23.04.2024.